Tereny inwestycyjne

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Gminą Miasta Wojnicz zajmuje się poszerzeniem terenu istniejącego Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu. Realizowany jest projekt Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu. Tworząc Park dużą uwagę zwraca się na poprawę wizualnej strony otoczenia, harmonijne gospodarowanie zasobami natury w połączeniu z działającym przemysłem. Duże znaczenie ma również racjonalna gospodarka odpadami i surowcami, co tym samym zmniejsza niekorzystne oddziaływanie firm na środowisko. W ramach dbałości o środowisko powstał w 2004 roku program gospodarki odpadami dla firm działających na terenie parku. Każdy nowy inwestor wchodząc do Parku ma świadomość korzyści, jak i obowiązków płynących z prowadzenia działalności na terenie Parku, dlatego dużą uwagę kieruje na dbanie o swój wizerunek oraz prowadzenie ekologicznej gospodarki odpadami. Obowiązkiem wynikającym z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla każdego inwestora w terenie Parku jest przeznaczenie 10% swojego terenu pod zieleń przez co tworzy się "ekrany" harmonijnie wpisane w krajobraz ograniczające hałas i zanieczyszczenia. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika również, że na tym terenie nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla środowiska.

Tereny zlokalizowane są przy drodze międzynarodowej E-4 z dogodnym dostępem komunikacyjnym do tej drogi oraz w sąsiedztwie autostrady A-4. Stwarza to doskonałą możliwość lokalizacji inwestycji oraz preferencyjne warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych na terenie Gminy Wojnicz, co dodatkowo ożywi rozwój gospodarczy gminy, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz podniesie znaczenie gospodarcze Wojnicza oraz regionu. Obecnie realizowana jest procedura związana z przygotowaniem odpowiednich obszarów pod inwestycje. Na dzień dzisiejszy oferujemy inwestorom tereny w różnych lokalizacjach Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu.

W zależności od oferowanego obszaru, tereny wyposażone są w infrastrukturę:

  • Linia energetyczna do 15 KV
  • Gazociąg 31 MJ/m3, objętość 1500m3/h
  • Wodociąg 20 litrów/s

Dalszych informacji dostepne pod numerem:

  •  695 585 797
  •  601 40 68 70

Inwestorzy zainteresowani zakupem nieruchomości gruntowych na terenie Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu proszeni są o przesłanie zapytania ofertowego zawierającego:

  • informacje podstawowe o firmie,
  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • areał nieruchomości,
  • planowany termin rozpoczęcia inwestycji,

na adres: beata@tarr.tarnow.pl