Administracja

Pracownicy Działu Administracji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w efektywny sposób tworz± i realizuj± wizję firmy i działu jako komórka odpowiedzialna za  prawidłowe funkcjonowanie procesów w całej Agencji.

Do szczegółowych zadań Administracji należ±:

  • wspieranie realizacji zadań innych działów,
  • wykup nieruchomo¶ci gruntowych,
  • organizacja imprez plenerowych: Tarnowskiej Parady Konnej oraz Tarnowskiego ¦więta Gulaszu,
  • ¶wiadczenie usług informatycznych w zakresie usług serwisowych, programistycznych,
  • administrowanie nieruchomo¶ciami będ±cymi w posiadaniu TARR S.A.,
  • koordynacja procesu zwi±zanego z wynajmem pomieszczeń w ramach Inkubatora Przedsiębiorczo¶ci,
  • prowadzenia księgowo¶ci oraz rozliczeń kadrowo – płacowych.